Voor ANSenGRIETJE is van belang dat:

  • uw kind bij ONS past
  • uw kind bij ANDERE KINDEREN past
  • uw kind op DEZE PLEK past


We hebben ervaring met kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS), AD(H)D, syndroom van Down. Alle al dan niet met een verstandelijke beperking. De maximale groepsgrootte is 5 kinderen per keer.

Openingstijden in de schoolweken

dinsdagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag tot 17.00 of 18.30 (dan inclusief warm eten)

Zaterdag van 9.00 – 17.00

Logeren van vrijdag op zaterdag en 1x in de maand van zaterdag op zondag
maximaal 2 kinderen per keer

Openingstijden in de vakantieweken

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 – 17.00

*per week een aantal keren logeren, maximaal 2 kinderen per keer

We maken per half jaar een schema waarin elk kind ingepland wordt in overéénstemming met de beschikking.