Ieder mens wil van betekenis zijn, zijn eigen plek in het grotere geheel (zoals de samenleving) innemen. Om daarbij te helpen is het nodig om elk kind te leren kennen, om zo de begeleiding te kunnen richten op de behoefte en mogelijkheden van elk kind op zich. Daarom is onze insteek individueel.

De groep zetten we in als een middel om doelen te bereiken. Elk kind is uniek, maar juist déze kinderen worden in hun bijzondere hulpvraag vaak niet begrepen, waardoor de voorwaarden om tot groei en ontwikkeling te komen onvoldoende worden benut, wat van invloed is op het gevoel van welbevinden, wat weer consequenties heeft voor gedrag, wat dan weer van invloed is op het reilen en zeilen in het gezin……..

Ons uitgangspunt is dat elk individu kan groeien op basis van veiligheid, respect, maar zeker ook door uitdaging, de ruimte om fouten te mogen maken of frustratie te ervaren (en daar mee om te leren gaan)….. Om hierin iets te kunnen bereiken is het van groot belang dat wij (de volwassenen) de regie houden! Er gebeurt bij ANSenGRIETJE weinig zonder reden……

Er zijn veel meer argumenten, inzichten en afwegingen die ons naar onze manier van werken hebben gebracht. Dat voert te ver voor deze site. ‘Eén en ander zal in het traject van aanmelden zeker aan de orde komen.’